/ DOĞRAMA SÖZLÜĞÜ

DOĞRAMA SÖZLÜĞÜ

Balkon kapısı

Pencere tekniğiyle yapılmış ancak kapı olarak hizmet veren, evlerde genellikle iç mekandan balkona geçmekte kullanılan mimari eleman.

Cam

Kapı ve pencerelerde, dış mekanın içeriden görünmesini ve gün ışığından faydalanma imkanını önlemeksizin hava akımına, sıcaklık ve rutubet gibi dış etkilerin önüne geçmeyi sağlayan şeffaf eleman.

Çift açılım

Hem vasistas hem de radyal kanat şeklinde açılma özelliği.

Çift açılım kilitli kol

Çift açılım sistemlerindeki iki tür açılımdan birinin yalnız kol üzerindeki kilit vasıtasıyla kullanımına imkan veren özel kol tipi.

Çift cam

İki parça camın arasında bırakılan hava boşluğu ve özel birleşim elemanlarıyla normale göre daha fazla yalıtım sağlayan cam ünitesi.

Denizlik

Pencerelerde yüzeyden süzülen yağış veya yoğuşmanın iç veya dış mekanda akacağı ya da toplanacağı yatay eleman.

Derz

Pencere ve kapılarda kullanılan kayıtların birleşim çizgisi.

Dip çıtası

Pencerelerde kasanın duvarla birleşim yerini örten çıta.

Dürbün

Dış kapılarda dışarının içeriden tek yönlü olarak görünmesine imkan veren eleman.

Eşik

Kapılarda ve balkon kapılarında kanadın alt yatay kaydıyla birleşim sağlayan ve kapalı konumdaki sağlamlığı ve yalıtımı artıran, zemin üzerinde yer alan yatay eleman.

Fransız açılım

İki kanatlı pencerelerde, iki kanadın ortasında sabit bir kayda gerek kalmadan açılma ve kapanma özelliği.

Giyotin

Radyal olarak çalışan normal kanatların tersine dikey olarak açılıp kapanan pencere tipi.

Göbek

Pencere ve kapılarda camın aksine olarak görüntüyü engellemeyi hedefleyen eleman.

Isıcam®

Şişe Cam tarafından geliştirilmiş iki ya da daha çok camın aralarında bırakılan hava boşluğu ve özel birleşim elemanlarıyla normale göre daha fazla yalıtım sağlayan cam ünitesi.

İspanyolet

Pencerelerde kanadın kasaya kapanmasını ve kilitlenmesini sağlayan mekanizma.

Kanat

Pencere ve kapılarda hareketli olan parça.

Kapı

Yapılarda canlıların ve eşyaların mekanlar arasında hareket edebilmesini sağlayan duvar açıklıklarında bulunan, kapanıp açılabilen mimari elemanlar.

Karolaj

Pencere camlarının ince çıtalar yardımıyla dikey veya yatay küçük bölüntülere ayrılması.

Kasa

Pencere ve kapıların duvar açıklıklarında sabit şekilde duran kısımları.

Kayıt

Pencerelerin karkasını oluşturan, pencerenin tipine göre dikey, yatay, oval ya da açılı şekilde birbirlerine kenetlenmiş parçalar.

Kepenk

Pencerelerin yeraldığı açıklığın dışında yeralan, görünü yalıtımı ve güvenlik sağlamak amacıyla kullanılan açılıp kapanabilen mimari elemanlar.

Kol

İspanyoletlerin ya da kapı kilitlerinin kişilerce kumanda edilmesine yarayan mekanizmalar.

Kilit

Kapıların ve balkon kapılarını ancak anahtar vasıtasıyla açılır hale getiren güvenlik mekanizması.

Lamba

Ahşap parçalar üzerinde yeralan profil.

Menteşe

Kanadın radyal hareketine imkan veren ve kasayla bağlantısını oluşturan elemanlar.

Orta kayıt

Pencerelerin kenarlarını oluşturan kayıtların dışındaki kayıtlar.

Pencere

Yapılarda dış mekanın görünmesini, aydınlanmayı ve hava akımını sağlayan duvar açıklıklarında bulunan, kapanıp açılabilen mimari elemanlar.

Pervaz

Kapı ve pencere kasalarından başlayarak duvar üzerine taşan dekoratif elemanlar.

Pivot

Dairesel hareketli pencere

Seren

Kapıların karkasını oluşturan, kapının tipine göre dikey, yatay, oval ya da açılı şekilde birbirlerine kenetlenmiş parçalar.

Söve

Duvar açıklıklarının merkeze doğru bakan yüzeylerini örten ve pervazla pencere kasasını birleştiren elemanlar.

Taç

Pencere ve kapı kasalarının üstünde, pervazın yerini alan yatay dekoratif elemanlar.

Tokmak

Kapılarda herhangi bir mekanizma içermeksizin kanat hareketini kontrol etmeye imkan veren elemanlar.

Vitray

Kapı ve pencerelerde kullanılan camların birden çok ve genellikle renkli parçalar halinde yapılarak belli bir desen oluşturacak şekilde birleştirilmesiyle elde edilen mimari elemanlar.

Yangın dayanımı

Kapı ve pencerelerin yangına karşı belli bir süre (genellikle 60 dk hedeflenir) mukavemet gösterme (yangını diğer mekana geçirmeme ve yapısal bozulmaya uğramama) özelliği.

Zıvana

Ahşap parçaların birbirlerine kalıcı şekilde kenetlenmesini sağlayan ve bir bütün oluşturmak üzere tasarlanmış profiller.